background

Hoe kan het weer worden gebruikt om de doeltreffendheid van gewasbeschermingsbehandelingen te verbeteren?

Hoe kan het weer worden gebruikt om de doeltreffendheid van gewasbeschermingsbehandelingen te verbeteren?

Om de ontwikkeling van ziekten en plagen op gewassen te beperken en zo de opbrengst te maximaliseren, nemen landbouwers vaak hun toevlucht tot de toepassing van fytosanitaire behandelingen. Hun optreden moet op een efficiënte en milieuvriendelijke manier gebeuren, maar ook met respect voor de exploitanten. Tegen 2025 zullen de landbouwers een vermindering van het fytosanitaire gebruik met -50% moeten bereiken, na de uitvoering van het Ecophyto II+-plan. Hun manoeuvreerruimte wordt dus steeds beperkter. Bovendien laat het uit de markt nemen van bepaalde werkzame stoffen de landbouwers soms zonder oplossing voor de schade die hun gewassen hebben geleden. Tegelijk vertegenwoordigt de aankoop van producten een aanzienlijk budget voor de landbouwers. Geconfronteerd met een steeds strengere regelgeving en de noodzaak van economische rentabiliteit, is het optimaliseren van de doeltreffendheid van de behandelingen door de inputs te verminderen de beste oplossing.

In de eerste plaats is het van essentieel belang te preciseren dat een doeltreffende behandeling een behandeling is die op het juiste moment, onder de juiste toepassingsvoorwaarden wordt uitgevoerd. Daarom is het noodzakelijk uw percelen regelmatig te observeren en de ontwikkeling van ziekten en plagen te volgen, met behulp van ultra-lokale weergegevens.

💡
Ontdek 5 hefbomen om uw fytosanitaire behandelingen te optimaliseren

1.  Sproeien bij optimale weersomstandigheden

Wat de weersomstandigheden betreft, zijn er gunstige temperatuur-, relatieve vochtigheids- en windsnelheidsbereiken die de persistentie van het product verhogen of de aankomst ervan op het doel bevorderen.

🌡️ Temperatuur :

Deze speelt een cruciale rol bij de toepassing van systemische producten, die optimale omstandigheden vereisen om doeltreffend te zijn. Zodra ze door de plant zijn opgenomen, worden ze door het sap vervoerd. Daartoe moeten de planten in de ontwikkelingsfase zijn: temperaturen tussen 5°C en 15°C zijn dus ideaal. In het geval van contactproducten is het de bedoeling dat een maximale hoeveelheid actieve stof de plant bereikt. De verdampingsverliezen moeten dus worden beperkt, zodat temperaturen van minder dan 25ºC in combinatie met een RV>70% geschikter zijn.

🌬️ Wind :

De verordening schrijft voor te behandelen met een windkracht van minder dan 19 km/u. Maar zelfs onder deze snelheid bestaat het risico dat de druppels op het blad uitdrogen, en de cuticula is minder ontvankelijk. Daarom wordt aanbevolen om bij het spuiten met een maximale windsnelheid van 5 tot 10 km/u te behandelen. In de meeste gevallen is de wind 's nachts en in de vroege ochtend het zwakst.

📈 Luchtvochtigheid :

In geval van verstuiving moet de luchtvochtigheid hoger zijn dan 80% om het risico van verdamping te beperken en ideale omstandigheden te creëren voor de opname van het product door de plant. Het is belangrijker in de vroege ochtend en neemt af zodra de zon opkomt.

💧 Dauw :

Het succes van de fytosanitaire behandeling wordt bevorderd door een systemisch product te gebruiken. Het verhoogt namelijk de doorlaatbaarheid van de cuticula en bevordert de herverdeling van de actieve bestanddelen in de plant. Dauw is bijzonder heilzaam wanneer het uitdroogt nadat het product is aangebracht.

🌧️ Regen :

Regen na toepassing verdunt en spoelt de aangebrachte behandeling weg. Het wordt altijd aangeraden niet te sproeien wanneer regen wordt voorspeld. Regen is ook van invloed op de uitloging van de producten en werkt daardoor drift in de hand.

Naast deze verschillende elementen zijn ook de weersomstandigheden van de dagen vóór de behandeling van groot belang. Zo hebben de planten na een periode van strenge vorst wonden in de opperhuid, wat de penetratie van fytosanitaire producten bevordert, maar ook de risico's van fytotoxiciteit.

👉
Met de weerstations van Sencrop kunnen deze gegevens op plaatselijke wijze, op perceelsniveau, worden verzameld voor een maximale precisie.

2. Het beoordelen van het juiste groeistadium voor uw gewasbeschermingsbehandelingen

Ervan uitgaande dat u een product met de juiste biocidecapaciteit gebruikt, is het tijdstip waarop het product wordt aangebracht van grote invloed op de doeltreffendheid ervan, aangezien dit sterk afhangt van het ontwikkelingsstadium van de ziekteverwekker en van de weersomstandigheden.  

Naarmate de ziekteverwekker zich ontwikkelt, varieert namelijk zijn gevoeligheid voor de werking van gewasbeschermingsmiddelen, aangezien hij genetische resistentie kan ontwikkelen, fysieke vormen van resistentie zoals webben of cocons, of stoffen kan synthetiseren die hem beschermen, verhinderen of de mogelijkheid verkleinen dat het middel zijn gevoelige organen bereikt.

De gevoeligheid van de gewassen voor ziekten varieert naar gelang van het fenologische stadium en daarmee moet rekening worden gehouden om het risico van ernstige aantastingen te verminderen.

👉
U kunt de groeistadia van gewassen (korrelmaïs, voedermaïs, zonnebloem, vlas, sorghum en grasland) rechtstreeks in de Sencrop-toepassing zien, dankzij een indicator die door Semences de France wordt geleverd.

3. Ondersteuning van de besluitvorming met BOS gekoppeld aan lokale weergegevens

Agrarische Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) maken een grondige interpretatie van weergegevens mogelijk om weloverwogen agronomische beslissingen te nemen. Door ultra-lokale weergegevens aan deze erkende agronomische modellen te koppelen, wordt de nauwkeurigheid van het advies vertienvoudigd.

Zo kunnen sommige BOS worden gebruikt om de toepassing van productiemiddelen te optimaliseren, met name dankzij aanwijzingen over de beste behandelingsvensters. Zo kan men zijn fytosanitair gedrag beredeneren en alleen behandelen indien nodig, in de juiste dosis en op het juiste tijdstip.

Deze BOS zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald gewas of een bepaalde ziekte en fungeren als een betrouwbare derde partij. Zij bieden echte steun bij het diagnosticeren van ziekten en plagen, maar ook bij het aanbevelen van fytosanitaire ingrepen. De correlatie van ultra-lokale weergegevens met deze BOS maakt een snelle vermindering van de IFT (Behandelingsfrequentie-index) mogelijk en een concretere aanpak van de doelstellingen die de Franse regering voor 2025 heeft vastgesteld, namelijk een vermindering met -50% van de fytosanitaire producten.

👉
Sencrop, stelt u in staat uw lokale weergegevens te verbinden met de meest erkende BOS van de markt. Op die manier kunnen uw precisiegegevens in deze instrumenten worden ingevoerd, voor een steeds nauwkeuriger advies. De lijst van compatibele BOS groeit regelmatig.
Ontdek Sencrop's BOS partners

4. Verminder de koperdoses dankzij de weersvoorspellingen

Koper wordt van oudsher in de landbouw gebruikt ter voorkoming en behandeling van bepaalde schimmelziekten op verschillende soorten gewassen. Ongeacht de formulering van het koperproduct is het het kopero-ion (Cu++), dat in een waterig medium vrijkomt, dat een werking heeft die de ademhalings-, enzymatische en membraanactiviteiten van de schimmel verstoort. Het wordt niet of slechts in geringe mate door de plant opgenomen (tenzij het als bladmeststof wordt toegediend). Het is de aanwezigheid ervan op het oppervlak van de vegetatie die deze zal beschermen tegen mogelijke besmetting tijdens een regenperiode (regen, dauw).

Er zijn 3 soorten koper, die moeten worden aangebracht naar gelang van de aankomende regenval en de mate van druk. Wij stellen een tabel voor met een overzicht van de voornaamste kenmerken van elke formulering:


Koperhydroxiden

Oxychloriden

Kopersulfaten

Snelle vrijlating en actie

+++

++

+

Weerstand tegen uitloging

+

++

+++

Fytotoxiciteit

+

++ (vooral bij zure pH)

+

Andere kenmerken

Sommige hulpstoffen kunnen het schokeffect vertragen (bv. pijnboomoliën) 

Meer geconcentreerd dan andere producten (waardoor het te verwerken volume kleiner is)

Bordeaux mengsel is de bekendste.

Wanneer een behandeling vernieuwen?

Het is altijd moeilijk om een standpunt in te nemen over de remanentie van de verschillende gebruikte producten. Naast de kwaliteit van de toepassing en de chemische eigenschappen van het product moet ook rekening worden gehouden met andere parameters, zoals;

  • De ontwikkeling van de biomassa van het gewas: als het gegroeid is sinds de laatste behandeling, is het belangrijk om het nieuw gevormde weefsel te beschermen. In het geval van wijnstokken bijvoorbeeld kan tijdens het groeiseizoen 15 cm groei worden bereikt in 7 dagen.
  • De mate van uitspoeling hangt af van de hoeveelheid neerslag, maar ook van de gebruikte dosis. Als het droog weer is, kan vernieuwing nutteloos zijn, het moet worden gedaan wanneer een nieuwe regenbui nadert of bij nat weer (dauw, mist...).
👉
Met de Raincrop regenmeter en een abonnement op de Sencrop app kunt u de belangrijkste gegevens voor een koperbehandeling verzamelen: neerslagaccumulatie, vochtigheidsgraad... Verwerk deze informatie vervolgens op de beste manier met kaarten of het weerbericht.

5. De invloed van het weer op de schimmelwerende werking van zwavel

Evenals koper is zwavel een van de meest gebruikte fungiciden in de landbouw, omdat het op meerdere plaatsen werkzaam is. Deze twee producten kunnen de schimmel namelijk bestrijden door op verschillende cellocaties in te werken. Moderne fungiciden op basis van deze twee moleculen zijn ontworpen om slechts op één plaats van het metabolisme van de schimmel in te werken en zijn zeer doeltreffend met lage hoeveelheden per hectare met een langere remanentie in vergelijking met de oude synthetische moleculen..

Welke zwavel kiezen?

Er zijn verschillende soorten zwavel op de markt: in poedervorm (getrituriseerd / gesublimeerd / gemengd) en bevochtigbaar (geconcentreerde suspensie en korrelvormig). Ongeacht de gekozen formulering is sublimatie (verandering van vaste stof in gas zonder door de vloeibare toestand te gaan) het fysische verschijnsel dat zwavel zijn schimmelwerende kracht geeft. Dus, een goede sublimatie is esse.

Anderzijds zal de deeltjesgrootte van cruciaal belang zijn voor een goede persistentie en een verminderde fytotoxiciteit. Door het sproeien van homogene en dichte deeltjes kan een grotere omtrek van de planten worden bestreken en kan bijgevolg een groter contactoppervlak tussen deeltjes en atmosfeer worden verkregen, wat zich rechtstreeks vertaalt in een veel hogere efficiëntie.

Behandelingsvoorwaarden:

Het lichtniveau is een belangrijke factor voor de verbetering van de sublimatie bij gelijkwaardige temperaturen. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter het sublimatie-effect. Boven 28ºC en bij een lage omgevingsvochtigheid (< 70%) neemt het fytotoxische effect echter aanzienlijk toe. Bovendien vermindert de aanwezigheid van water op de bladeren de doeltreffendheid van de behandeling, aangezien het met dit water kan worden weggespoeld of verdampt.

👉
Op de Sencrop app vindt u het temperatuur- en vochtigheidskoppel op je dashboard, met live metingen. Op die manier kunt u gunstige omstandigheden voor een zwavelbehandeling opsporen.

De doeltreffendheid van een gewasbeschermingsbehandeling hangt dus af van vele criteria. Het weer blijft de grootste zorg van de landbouwers bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De aanwezigheid van een op het perceel geïnstalleerd weerstation (regenmeter en anemometer) zal het mogelijk maken in de best mogelijke omstandigheden in te grijpen, met een precieze follow-up. En vergeet het essentiële niet: persoonlijke beschermingsmiddelen die u beschermen tegen de risico's van vergiftiging en die eventuele gezondheidsproblemen voorkomen.