background

Ziekte- en plaagindicatoren: een keerpunt voor uw agronomische problemen

Ziekte- en plaagindicatoren: een keerpunt voor uw agronomische problemen

Om uw gewassen optimaal te beschermen, is het van essentieel belang te anticiperen op de ontwikkeling van ziekten en plagen ter plaatse. Sencrop biedt u precisie-instrumenten: ziekterisico-indicatoren en de mogelijkheid om uw lokale weergegevens te koppelen aan uw Beslissingsondersteunende systemen (BOS), afhankelijk van uw gewastype.
Overzicht van de in de toepassing beschikbare indicatoren:


Elk gewas is onderhevig aan verschillende risico's op het gebied van ziekten en plagen. Deze risico's ontwikkelen zich hoofdzakelijk door talrijke meteorologische factoren op ultra-lokaal niveau. De toepassing maakte het al mogelijk om de meteorologische gegevens te visualiseren die van cruciaal belang zijn om de risico's te beoordelen, en om waarschuwingen in te stellen om tijdig te kunnen handelen. Sencrop stelt nu voor om verder te gaan in de begeleiding van de landbouwers bij het beheer van de risico's van ziekten en plagen, die essentieel zijn voor het succes van hun campagne.

Hoe kan worden geanticipeerd op het uitbreken van ziekten of plagen?

Met het tabblad 'Gewassen' biedt de Sencrop applicatie een gedetailleerd overzicht van de agronomische indicatoren die beschikbaar zijn voor uw gewas op één enkel scherm. Bovendien kunnen steeds meer BOS (Beslissingondersteunende Systemen) worden gevoed met lokale weerdata van uw Sencrop weerstations.

Wilt u meer weten over de beschikbare agronomische indicatoren?

Neem contact op met het Sencrop team : 

+31 38 80 803 08

BOS en ziekte-indicatoren: een hulpmiddel bij de dagelijkse besluitvorming

BOS zijn betaalinstrumenten die door erkende landbouwinstituten zijn ontwikkeld. Zij maken de analyse van een situatie, de aanpassing van interventies of de vaststelling van strategische keuzes mogelijk, dankzij adviezen over te nemen maatregelen, afhankelijk van de gedetecteerde risico's. Het gegeven advies kan buiten de toepassing worden geraadpleegd, op de ondersteuning van de leverancier en integreert de lokale weergegevens van de Sencrop-stations van de landbouwer.

In tegenstelling tot een BOS wordt een agronomische indicator rechtstreeks in de toepassing geïntegreerd. Het is, net als andere indicatoren, rechtstreeks toegankelijk in het tabblad "Gewassen" en geeft voorspellende informatie over de risico's van gewassen en hun ontwikkeling. De informatie wordt op een eenvoudige en intuïtieve manier gepresenteerd. De landbouwer kan dan besluiten zelf actie te ondernemen of contact opnemen met een landbouwtechnicus of zijn coöperatie.

Deze risico-indicatoren, beschikbaar voor abonnees van het Pro-plan en Plus voor geavanceerde functies, veranderen het spel door de visualisatie van uw risico's op één enkel platform te vereenvoudigen naast uw adviesmodules. Voor elk gewas zijn ze rechtstreeks toegankelijk vanuit het overzicht "Gewassen", per perceel.

👇
Hieronder hebben we de BOS-indicatoren en -verbindingen verzameld die nu beschikbaar zijn in de app, per gewastype.

Aardappel

BOS gewassenbescherming - PCA-Z

BOS gewassenbescherming - Vigimap (in België)

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

BOS Agronomisch platform - MyEasyFarm

Vine

BOS gewassenbescherming - RIMpro

BOS Agronomisch platform - 360Viti

BOS Beheer van irrigatie - Vintel

BOS gewassenbescherming - Vitimeteo

Agronomische indicator - Pagoscope, vorstpreventie

Maïs

BOS gewassenbescherming - AgroVision

BOS gewassenbescherming - Dacom

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

Ziekte-indicator : Mais boorder

Agronomische indicator : Mais Groeistadia

Tarwe

Ziekte-indicator - Septoria tritici (ISIP)

Ziekte-indicator - Gele roest (ISIP)

Ziekte-indicator - Bruine roest (ISIP)

Ziekte-indicator - Echte meeldauw (ISIP)

Ziekte-indicator - DTR (ISIP)

BOS gewassenbescherming & Agronomisch platform - Xarvio Field Manager

BOS gewassenbescherming - Agrovision

BOS gewassenbescherming - Dacom

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

Gerst (winter en zomer)

Ziekte-indicator - Echte meeldauw (ISIP)

Ziekte-indicator - Netvlekken (ISIP)

Ziekte-indicator - Ramularia (ISIP)

Ziekte-indicator - Bladvlekkenziekte (ISIP)

Ziekte-indicator - Bladroest (ISIP)

BOS gewassenbescherming - Agrovision

BOS gewassenbescherming - Dacom

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

BOS gewassenbescherming & Agronomisch platform - Xarvio Field Manager

Rogge

Ziekte-indicator winterrogge - Bruine roest (ISIP)

Ziekte-indicator winterrogge - Echte meeldauw (ISIP)

Ziekte-indicator winterrogge - Bladvlekkenziekte (ISIP)

BOS gewassenbescherming - Agrovision

BOS gewassenbescherming - Dacom

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

Boomgewassen

Ontwikkelingscyclus indicator - Appel fruitmot

Indicator vorstgevaar - Psychrometer

BOS gewassenbescherming - Agrovision

BOS gewassenbescherming - Dacom

BOS Beheer van irrigatie - Corhize

BOS gewassenbescherming - Fruitweb

BOS gewassenbescherming - RIMpro

BOS Beheer van irrigatie - Vintel

BOS gewassenbescherming - Vitimeteo

Andere gewassen

Agronomische indicator - Zonnebloemgroeistadium

Agronomische indicator - Groeistadium van vlas

Agronomische indicator - Groeistadium van gras (weiden)

Ziekte-indicator - Cercospora (biet)

Agronomische indicator - Groeistadium van sorghum

Ziekte-indicator - Andijvie bladluizen

Ziekte-indicatoren voor triticale - gele en bruine roest - echte meeldauw - bladvlekkenziekte (ISIP)

💡
TER HERINNERING:
Agronomische indicator = reeds geïntegreerd in het tabblad "gewassen" van de Sencrop-app. Service inbegrepen in het jaarabonnement van het Pro of Plus plan
BOS = integreert weergegevens van de stations van de landbouwers. Advies zichtbaar op platforms buiten de Sencrop app, in rekening gebracht door de dienstverlener.