background

Nieuw in 2023: de waterbalans evolueert voor gecontroleerde irrigatie!

Nieuw in 2023: de waterbalans evolueert voor gecontroleerde irrigatie!

De controle van irrigatie in de landbouw is essentieel om optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van gewassen te garanderen en tegelijkertijd het waterverbruik te beperken.

In 2022 presenteert Sencrop haar innovatieve en gepatenteerde oplossing voor de landbouwsector: de pyranometer; Solarcrop. Deze maakt deel uit van de Sencrop-oplossing voor irrigatiebeheer, genaamd "Irricrop".

De Irricrop-oplossing voor vereenvoudigd irrigatiebeheer

De Irricrop oplossing omvat 3 aangesloten weerstations:

  • de Raincrop - regenmeter om regenval, vochtigheid en temperatuur te meten.
  • de Windcrop - anemometer om windsnelheid en -richting te meten.
  • de Solarcrop - pyranometer om de zonnestraling en de door het gewas ontvangen energie te meten.

De Irricrop-oplossing kan vervolgens worden gebruikt om de evapotranspiratie (ETP) en de waterbalans te meten, twee belangrijke instrumenten voor een optimaal beheer van de irrigatie van uw gewas.

De waterbalans wordt berekend aan de hand van gegevens over waterinput en -output. De ETP combineert de verdamping van water uit de bodem en de transpiratie van de plant. Dit is het water dat het systeem verlaat. De watertoevoer omvat regenval en irrigatie.

šŸ’”
Er kunnen maximaal 10 waterbalansen worden gegenereerd in de Sencrop-toepassing door de variabelen bodemtype en gewastype te wijzigen!

Een nieuwe, nauwkeurigere waterbalans

De worteldiepte van planten heeft een directe invloed op de hoeveelheid beschikbaar water in de bodem. Die hangt af van het soort gewas en het ontwikkelingsstadium. In het begin van een gewas zijn de wortels kleiner en zal de nuttige reserve dus beperkt zijn. Naarmate de worteldiepte toeneemt met de ontwikkeling van de plant, neemt ook de nuttige reserve toe.

Wanneer u voortaan uw gewas en de zaaidatum aangeeft, wordt de wortelontwikkeling automatisch bepaald en meegenomen in de berekening van de nuttige reserve! Zo kent u nauwkeuriger de werkelijke waterbehoefte van uw gewassen.

De wortelontwikkeling en waterbehoefte van een plant zijn dus afhankelijk van het groeistadium. Om uw waterbalansen verder te verfijnen, voert u uw waarnemingen van het groeistadium in het veld in!

Door het werkelijke groeistadium in te voeren in de Sencrop applicatie (ga naar het tabblad "Gewassen"), worden de gewascoƫfficiƫnt en de worteldiepte die worden gebruikt bij de berekening van de evapotranspiratie en de waterbeschikbaarheid automatisch aangepast.

Krijg een resultaat dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt voor een nauwkeurige controle van de waterbehoeften van uw bodem!

Anticipeer op de irrigatiebehoeften van uw percelen

Besproeiingsoplossing: Solarcrop stralingsensor + Raincrop regenmeter + Windcrop anemometer + irrigatieabonnement

Meer informatie over de irrigatieoplossing