background

Hoe kan waterstress in de landbouw worden bestreden?

Hoe kan waterstress in de landbouw worden bestreden?

Er is sprake van waterstress in de landbouw wanneer de beschikbaarheid van water voor de gewassen onvoldoende is om in hun behoeften te voorzien (de vraag naar water is groter dan de beschikbare hulpbronnen). Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun groei en ontwikkeling. Deze stress kan worden veroorzaakt door een gebrek aan neerslag, langdurige droogte of slecht waterbeheer.

Waterstress is tegenwoordig een grote uitdaging voor veel landbouwers. De klimaatverandering en de toenemende droogte hebben immers een directe invloed op de beschikbaarheid van water voor planten. Dit brengt vervolgens een deel van de wereldwijde landbouwproductie in gevaar.

šŸ’”
Voor bepaalde gewassen kan waterstress worden gezocht. In de wijnbouw bijvoorbeeld maakt het mogelijk om de vegetatieve groei van de wijnstokken te beheersen en zo de concentratie van aroma's en de kwaliteit van de druiven te bevorderen. Te veel ongecontroleerde waterstress kan echter ook ernstige schade toebrengen aan deze teelten!

Het is van essentieel belang oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken en de gevolgen ervan voor de percelen te beperken.

Hoe kunt u de waterstress op uw percelen aanpakken en beperken? Optimalisering van de watervoorraden, waterbesparing op de percelen of zelfs agronomische praktijken, hier zijn enkele doeltreffende oplossingen waarmee u uw watergebruik kunt optimaliseren en uw productiviteit kunt handhaven in deze omstandigheden van toenemende droogte.

Watervoorraden optimaliseren

Een eerste hefboom waarover u beschikt, is het efficiƫnte gebruik van de watervoorraden. Dit vereist het gebruik van geschikte irrigatietechnieken, maar ook het gebruik van instrumenten voor irrigatiebeheer.

De juiste irrigatieoplossing kiezen

Er bestaan vandaag verschillende irrigatiesystemen: oppervlaktebesproeiing, beregening of micro-irrigatiesystemen.

Micro-irrigatiesystemen zijn waterefficiƫnt omdat ze water leveren op een veel kortere afstand van de plant, waardoor de verdamping wordt beperkt. Het is echter een systeem dat moeilijk toe te passen is op grootschalige teelten. Het wordt daarom vooral gebruikt in tuinbouw, wijnbouw en boomteelt. Lees ons volledige artikel over de verschillende irrigatiesystemen.

De watertoestand van uw percelen controleren met een tool voor irrigatiebeheer

Er bestaan verschillende instrumenten om de watertoestand van de bodem te meten, de evolutie van de beschikbaarheid van water op de percelen te volgen en het optimale moment voor een irrigatie te bepalen.

De bekendste van deze instrumenten zijn bodemsondes (capacitieve of tensiometrische sondes), maar er bestaan ook andere innovatieve oplossingen zoals zonne-instralingssensoren. Deze verschillende sensoren zijn essentieel voor een nauwkeurige controle van de hoeveelheid water in de bodem. Dit helpt om over- of onderbevloeiing te voorkomen en zorgt zo voor een efficiƫnt watergebruik, aangepast aan de behoeften van uw gewassen.

Bewaking van de waterbalans van een perceel met de Sencorp oplossing


Andere optimalisatiepraktijken

Andere praktijken, zoals regelmatig onderhoud van irrigatiesystemen, zijn essentieel om het watergebruik te optimaliseren. Dit voorkomt onnodige lekkage of verlies van water.

Zorgvuldige monitoring van de weersvoorspellingen helpt ook om het irrigatieschema aan te passen aan de verwachte regenval.

Optimalisering van de watervoorraden helpt niet alleen om het hoofd te bieden aan waterstress, maar ook om aanzienlijk te besparen op irrigatiekosten en waterverbruik.

Waterbesparing op percelen

Naast een optimaal watergebruik kan waterbesparing op het perceel de waterstress op landbouwgronden beperken. Hier volgen enkele voorbeelden van doeltreffende oplossingen voor landbouwers.

Bodembescherming

Bodembescherming, zoals bodembedekking, is een doeltreffende manier om de verdamping van grondwater te beperken.

Bodembedekking houdt in dat tussengewassen worden geplant om een permanente bedekking te handhaven, waardoor erosie en waterverlies door verdamping worden beperkt.

Aanleg van retentie basins

Deze vijvers slaan regenwater op, waardoor het beschikbaar komt voor latere irrigatie. Door afstromend water op te vangen, kunt u de afhankelijkheid van water uit externe bronnen verminderen. Deze vijvers kunnen worden ontworpen in verschillende maten en vormen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

šŸ’”
Zoals bij alle voorgestelde oplossingen moeten de voor- en nadelen van de methode voor de gewassen en het milieu tegen elkaar worden afgewogen.

Agronomische praktijken

Aangepaste variƫteiten kiezen

De keuze van droogtebestendige gewassen en variƫteiten is een van de belangrijkste strategieƫn om de landbouwproductiviteit te waarborgen door de gevolgen van waterstress te minimaliseren. Kikkererwten, linzen of sorghum zijn bijvoorbeeld soorten die goed bestand zijn tegen waterschaarste.

Sommige rassen zijn geselecteerd op hun vermogen om te overleven bij een beperkte beschikbaarheid van water. U kunt landbouwonderzoeksinstellingen of zaadleveranciers vragen welke rassen voor uw regio worden aanbevolen.


Gewasrotatie

Gewasrotatie kan helpen om de bodem beter bestand te maken tegen waterstress. Door gewassen af te wisselen kunt u uitputting van voedingsstoffen en aantasting van de bodemstructuur voorkomen, en tegelijkertijd het vermogen van de bodem om water vast te houden verbeteren. Sommige gewassen, zoals peulvruchten, kunnen de bodem ook verrijken met stikstof, wat de algemene gezondheid van het landbouwsysteem bevordert.

Onkruidbestrijding

Wanneer onkruid naast uw gewassen groeit, concurreren ze om ruimte, licht en bodemvoeding, maar ook om beschikbaar water. Door te wieden elimineert u onkruidconcurrentie en optimaliseert u het gebruik van waterbronnen door het gewas.

šŸ’”
Waterstress is een groot landbouwprobleem dat alleen maar belangrijker wordt naarmate de droogteperiodes toenemen. Er bestaan oplossingen (zie hierboven) om het effect ervan op de landbouwproductie te beperken.

Vergeet niet lokale deskundigen, zoals agronomen of landbouwadviseurs, te raadplegen voor aanbevelingen die specifiek zijn voor uw regio, uw gewassen en de plaatselijke klimaatomstandigheden.

Anticipeer op de irrigatiebehoeften van uw percelen

Irricrop-pakket: Stralingssensor Solarcrop + regenmeter Raincrop + windmeter Windcrop + Abonnement irrigatieplan

Meer informatie over irrigatie