background

Het kiezen van uw irrigatiesysteem

Het kiezen van uw irrigatiesysteem

Landbouwirrigatie is een operatie die erin bestaat gewassen kunstmatig van water te voorzien. Veel gewassen, zoals maïs of aardappelen, hebben een aanzienlijke hoeveelheid water nodig om hun ontwikkeling te vergemakkelijken en hun opbrengst te verhogen. Het is daarom noodzakelijk de waterbehoefte van uw planten te kennen om de ideale hoeveelheid te kunnen geven. Er zijn dus verschillende manieren om uw perceel te irrigeren, ingedeeld in oppervlakte-irrigatie, beregening en micro-irrigatie.

De keuze van de ene irrigatietechniek boven de andere is gebaseerd op verschillende criteria: het soort gewassen, de ligging van het perceel, economische of milieufactoren.

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/besoins-eau-plantes/

De verschillende irrigatiesystemen

  1. OPPERVLAKTE IRRIGATIE SYSTEMEN

Oppervlakte-irrigatie is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht die beschikbaar is in een netwerk van kanalen en goten. Besproeiing kan gebeuren door afspoeling, onderdompeling, waterkanon (via een haspel) of door infiltratie in de ondergrond die zich het dichtst bij het te besproeien veld bevindt.

Irrigation — Wikipédia

Door bevloeien

Water wordt aangevoerd uit sloten zonder dat het gecontroleerd wordt. Deze methode is vergelijkbaar met ongereguleerde irrigatie. Het is goedkoop in termen van apparatuur en tijd, maar biedt niet voldoende uniformiteit en besparingen om volledig doeltreffend te zijn. Het wordt meestal gebruikt op heuvelachtig terrein.

Percelen

Er wordt water geleverd aan hellende, rechthoekige percelen met drainerende omstandigheden. De percelen zijn aangelegd in de richting van de helling. Deze methode is interessant voor gronden die langzaam draineren. De bedden worden geplaatst in de richting van de steilste helling. Deze techniek is bevorderlijk voor gronden met een trage infiltratiesnelheid en dus voor gewassen zoals rijst.

Vorenirrigatie

Dit type irrigatie bestrijkt slechts een klein deel van het oppervlak (⅕ of de helft van het oppervlak). Het water wordt geleverd via in ploegvoren geplaatste voren (voor sommige gewassen), en kan vrij eenvoudig worden beheerd. Deze methode is geschikt voor rijgewassen zoals maïs. Het biedt meer flexibiliteit bij het waterbeheer.

Door vijvers

Dit type irrigatie bestaat uit de aanleg van vijvers omgeven door dijken die het mogelijk maken het perceel te bedekken. Het is interessant voor bodems die niet goed filteren, voor dichte gewassen met diepe wortels.

2. SPRINKLER IRRIGATIE SYSTEMEM

Het besproeiingssysteem bestaat erin, met behulp van waterstralen, een besproeiing na te bootsen die vergelijkbaar is met regenbesproeiing. Het is een perfecte techniek voor grote uniforme gebieden.

Irrigation par aspersion - Agronomie

Vaste opritten

Deze zijn effectief waar oppervlaktemethoden minder effectief zijn. Er kunnen verschillende soorten zwenkarmen worden gebruikt met verschillende sproeiers, afhankelijk van de topografie.

Mobiele boorplatforms

Mobiele boorplatforms zijn een doeltreffende en nauwkeurige methode, maar zijn tijd- en arbeidsintensief. Gieken kunnen handmatig worden bewogen, of zijwaartse rolsystemen kunnen worden bewogen met de pijp als as. Ze zijn geschikt voor gewassen met een geringe ontwikkeling.

Frontale spuitbomen

Frontale spuitbomen bewegen parallel aan elkaar en de sproeiers werken gelijktijdig.

2. MICRO-IRRIGATIESYSTEMEN

La micro-irrigation : quels sont ses avantages et contraintes ?

Micro-irrigatie, ook wel plaatselijke irrigatie genoemd, wordt uitgevoerd met een microsprinkler of druppelsysteem. Het te bevloeien stuk grond wordt vervolgens doorkruist door een netwerk van kleine leidingen die het water zo dicht mogelijk bij de plant brengen. Dit is een waterbesparend systeem, maar moeilijk toe te passen op grote teelten. Dit type irrigatie wordt daarom meer gebruikt in moestuinen of plattelandsgebieden. Het water wordt langzaam toegevoerd, met gecontroleerde frequentie, druk en debiet.

Microsproeiers

Dit zijn mini-sproeiers die op korte afstand tussen planten en sproeiers worden geplaatst. De verschijnselen van verdamping en verstopping zijn bij dit procédé dan ook zeer beperkt. Bovendien helpt het vorst te voorkomen en biedt het meer flexibiliteit bij het besproeien.

Druppelbevloeiing

Het water wordt op of in de bodem gebracht. Het zit dus dichter bij het absorptiesysteem van de wortels en kan niet door onkruid worden gemobiliseerd. De bewateringsfrequentie kan hoog zijn om een volledig vochtige omgeving voor de plant te creëren. Het is een zeer duur systeem om te installeren en het vergt veel onderhoud.

Ondergronds druppelen

Dit houdt in dat de druppelleidingen in het wortelsysteem worden begraven om de natte bol te maximaliseren.

De irrigatie van uw gewassen regelen met gekoppelde weersvoorspellingen

Irrigatie is een essentiële stap om uw gewassen veilig te stellen en uw productie te verhogen. Tegenwoordig zijn er sensoren beschikbaar om u te helpen uw watervoorziening te beheren en te optimaliseren. Bij Sencrop hebben we een pyranometer ontwikkeld en gepatenteerd die de evapotranspiratie (ETP) van uw bodem berekent. Op die manier modelleert Sencrop de waterstress van uw planten om uw watertoevoer aan te passen aan de best mogelijke omstandigheden. Het is een echt waterbewakingsinstrument, bijvoorbeeld om te anticiperen op het stopzetten van de irrigatie voor maïs.

Om de irrigatiemethode te kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt, is het noodzakelijk de voor- en nadelen van elk systeem te kennen, vooral om waterverzadiging van de planten te voorkomen. Het soort gewas bepaalt in hoofdzaak welk systeem moet worden gekozen. De buitenomgeving en de middelen waarover u beschikt, bepalen echter welke techniek u moet gebruiken.

Zodra uw systeem is geïnstalleerd, is de volgende stap het beheer van de besproeiing. Vandaag de dag kunt u dankzij nieuwe technologieën weten hoeveel water er in uw bodem beschikbaar is en kunt u de watertoestand van uw percelen in de gaten houden, dankzij waterbalansen. Deze innoverende oplossingen zullen u in staat stellen te besparen en uw rendement te verhogen.

Anticipeer op de irrigatiebehoeften van uw percelen

Irricrop-pakket: Stralingssensor Solarcrop + regenmeter Raincrop + windmeter Windcrop + Abonnement irrigatieplan

Meer informatie over irrigatie