background

Sencrop lanceert Solarcrop, de eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maak

Sencrop lanceert Solarcrop, de eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maak
Irrigatie- en beregeningsmanagement faciliteren en transitie naar precisieberegening

[Persbericht - Maart 2022]

Met de Solarcrop instralingsmeter en de bijbehorende applicatie introduceert Sencrop een innovatieve meetmethode om de beregenings- en irrigatiebehoefte van een gewas te bepalen. De sensor meet bovengronds de instraling van de zon, en daarmee indirect de verdamping van vocht via bodem en gewas. Gecombineerd met wind-, vocht-, neerslaggegevens en het groeistadium van het gewas kan de gebruiker via een online-applicatie eenvoudig de vochtbehoefte volgen en zo nodig besluiten om te beregenen of te irrigeren. De Solarcrop brengt daarmee beregenen op maat binnen bereik van elke agrariër en tuinder.

Beregenen op maat wordt steeds belangrijker, zowel vanwege de kosten per mm als vanwege de beschikbaarheid van water. Om zo precies mogelijk te kunnen beregenen, op het juiste moment, op de juiste plek en de juiste hoeveelheid is het nodig om de beschikbare hoeveelheid bodemvocht voor het gewas zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. De Solarcrop brengt realtime de bodemvochtbalans van een perceel in beeld op basis van het verschil tussen verdamping en neerslag.

Sencrop, dashboards irrigatie : Verdamping een Vochtbalans

Beregenen naar behoefte

Met een precisie van + 2% meet de Solarcrop de instraling van de zon. De bijbehorende applicatie berekent op basis van de zonnestraling en het groeistadium van het gewas het waterverlies door evapotranspiratie - de verdamping via de bodem en via de vegetatie - (in mm). De berekening neemt ook data van de Raincrop-regenmeter en Windcrop-windmeter mee, zoals de hoeveelheid neerslag (in mm), de luchtvochtigheid en de windsnelheid. Zo kan de gebruiker beschikbare watervoorraad voor het gewas volgen en verschillende bodemvochtbalansen genereren, afhankelijk van de specificaties van de grondsoort, het perceel en het gewas en zo de perceelsspecifieke beregenings- of irrigatiebehoefte bepalen. In tegenstelling tot klassieke bodemvochtmeters heeft de Solarcrop geen grondsoortspecifieke kalibratie nodig en kan de gebruiker de bovengrondse instralingsmeter eenvoudig zelf installeren.

Precisielandbouw toegankelijk maken voor iedereen

"De milieu-uitdaging rond beregeningsvraagstukken is een feit. Al in 2010 benadrukte de Europese Commissie dat Europa haar waterverbruik met 40% zou kunnen verminderen door de irrigatiesystemen te optimaliseren. Net als met de weerstations willen we met Irricrop de precisie-aansturing van irrigatie voor iedereen toegankelijk maken met een gepatenteerde nieuwe oplossing, ontwikkeld door ons eigen R&D-team. De instralingsmeter sluit aan bij de behoefte van onze klanten die, om grip te krijgen op vochtvoorraad voor hun gewassen en het beste moment van beregenen of irrigeren te kiezen, de benodigde hoeveelheid water moeten weten. Met het Irricrop-pakket, de combinatie van Raincrop, Windcrop en Solarcrop, bieden we een eenvoudig te installeren oplossing die helpt om de nuttige bodemwatervoorraad voor gewassen te volgen en nauwkeurig te anticiperen op de vochtbehoefte. Deze ontwikkeling van onze portfolio is volledig in overeenstemming met onze initiële missie, het toegankelijk maken van precisielandbouw voor iedereen.”
Martin Ducroquet en Michael Bruniaux      |  Medeoprichters van Sencrop
Michaël Bruniaux (links) en Martin Ducroquet (rechts)

Over Sencrop

Sencrop is marktleider in geconnecteerde agro-weeroplossingen en brengt sinds zes jaar precisielandbouw binnen het bereik van elke boer en tuinder. Met een netwerk van meer dan 25.000 weerstations in Europa geeft Sencrop meer dan 18.500 professionals toegang tot ultraprecieze en ultralokale weerdata, zoals temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en neerslag op hun percelen. Met de introductie van de Solarcrop komt daar verdamping vanuit de bodem en het gewas bij. Deze weerdata ondersteunen bij teeltmanagementmaatregelen waarbij het weer een rol speelt, waaronder bespuitingen, en daarmee bij het beheersen van klimatologische risico’s, ziekten en plagen en nu dus ook bij beregenings- en irrigatiemanagement.

Bedankt voor je publicatie:

“De eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maakt”
Met de Solarcrop instralingsmeter en de bijbehorende applicatie introduceert Sencrop een innovatieve meetmethode om de beregenings- en irrigatiebehoefte van een gewas te bepalen. De sensor meet bovengronds de instraling van de zon, en daarmee indirect de verdamping van vocht via bodem en gewas.……
“De eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maakt”
Met de Solarcrop instralingsmeter en de bijbehorende applicatie introduceert Sencrop een innovatieve meetmethode om de beregenings- en irrigatiebehoefte van een gewas te bepalen. De sensor…
“De eerste intelligente instralingstoepassing die beregenen op maat mogelijk maakt”
Met de Solarcrop instralingsmeter en de bijbehorende applicatie introduceert Sencrop een innovatieve meetmethode om de beregenings- en irrigatiebehoefte van een gewas te bepalen. De sensor…
Sencrop launches Solarcrop sensor and application for irrigation advice - PotatoWorld Magazine
With the recent launch of their Solarcrop sensor, agritech company Sencrop focuses on the transition towards precision irrigation.