background

Subsidiemogelijkheden bij de aanschaf van Sencrop weerstations

Subsidiemogelijkheden bij de aanschaf van Sencrop weerstations

Een lokaal weerstation levert nauwkeurige data die belangrijk zijn voor de overstap naar precisielandbouw. Om die overstap aantrekkelijker te maken kunnen tuinders en agrariërs bij de aanschaf van een Sencrop weerstation gebruik maken van een aantal subsidie- en fiscale regelingen. Naast landelijke regelingen zijn er ook regelingen die regionaal gelden. Dat zijn bijvoorbeeld Provinciale stimuleringsregelingen of een subsidie vanuit een Waterschap.

Fiscaal voordeel: MIA

Weerstations komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor Sencrop weerstations geldt een investeringsaftrek van 36 procent van het investeringsbedrag (dit verhoogde percentage geldt sinds 1 januari 2022) op de winst. Die aftrek komt boven op uw gebruikelijke investeringsaftrek. Daarmee haalt de teler die een weerstation aanschaft een fiscaal voordeel.
Meer informatie:https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil

Provinciale subsidieregelingen

Naast de landelijke MIA-regeling zijn er diverse subsidieregelingen vanuit Provincies. Zo zijn er provincies die landbouwinnovatie stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de provincie Gelderland die werkt met de subsidieregeling ‘Innovatie Agrifood’. (https://www.gelderland.nl/Subsidies/Innovatie-Agrifood)  Of en voor welke provinciale subsidie een ondernemer in aanmerking komt, hangt af dus af van de Provincie waarin hij/zij is gevestigd.

Stimuleringsregeling Waterschappen en Hoogheemraadschappen

Ook Waterschappen en Hoogheemraadschappen hanteren hun eigen subsidiebeleid. Dit betekent dat alleen ondernemers in het betreffende werkgebied voor deze regeling in aanmerking komen. Een voorbeeld hiervan is de subsidie die Waterschap Rivierenland verstrekt in het kader van ‘waterbesparende maatregelen door agrariërs’. (https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidie-waterbesparende-maatregelen-agrariers?origin=/waterbesparen) Alleen boeren en tuinders in het werkgebied van Waterschap Rivierenland kunnen deze subsidie aanvragen. Bij andere Waterschappen kunnen andere regelingen gelden.

Informeer vooraf

Subsidietrajecten zijn soms lastig, maar kunnen toch interessant zijn als een teler de aanschaf van een of meerdere weerstations overweegt. Het begint met het uitzoeken voor welke (regionale) regelingen je als teler in aanmerking komt en of het zin heeft een aanvraag in te dienen. De voorwaarden die voor de regelingen gelden, zijn heel divers. Soms geldt een minimumbedrag, een maximumbedrag of beide. Regelingen zijn vaak gekoppeld aan een bepaalde periode of tijdsbestek en bij aantal regelingen geldt een maximum aan het totaal beschikbaar subsidiebudget waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ook de manier en tijdstip van aanvragen verschillen per regeling.

Zo geldt voor de MIA-regeling dat de investering achteraf (binnen 3 maand na aanschaf) kan worden aangemeld. Voor andere regelingen geldt dat de subsidieaanvraag vóór de investering (aanschaf) moet zijn gedaan.

Check actuele regelingen

Om te weten of je als teler recht hebt op subsidie bij de aanschaf van Sencrop weerstation(s) is het verstandig de actuele regelingen bij de Provincie en het Waterschap/Hoogheemraadschap te checken. Verder kunnen standsorganisaties telers op weg helpen en wijzen op de mogelijkheden die er zijn.