background

Van pagoscoop naar nieuwe instrumenten: naar steeds nauwkeurigere vorstvoorspellingen

Van pagoscoop naar nieuwe instrumenten: naar steeds nauwkeurigere vorstvoorspellingen
"We kunnen alle middelen inzetten om te produceren, maar als we niet genoeg anticiperen op de vorst, zijn we alles kwijt. "
"Zonder dit [Sencrop Station] had ik dit jaar geen productie gehad en was ik kapot geweest, want ik was een van de weinigen met een bevroren boomgaard."

Uit deze getuigenissen blijkt de waarde van goede vorstvoorspellingen in de landbouw. Maar hoewel een goede vorstvoorspelling cruciaal is, is het moeilijk om een betrouwbaar instrument te vinden om de vorst correct te voorspellen. Historisch gezien was de Pagoscoop een instrument om nachtvorst te voorspellen. Maar hoe werkt het? Is er vandaag geen betrouwbaarder instrument beschikbaar?

De Pagoscoop, een instrument voor het voorspellen van nachtvorst

Elke teler die van dichtbij of veraf door vorst is getroffen, weet dat voorjaarsvorst moeilijk nauwkeurig te voorspellen is, vooral 's nachts. Het kan veel boerderijen verwoesten, vooral wijngaarden of fruitbomen. Om daarop te anticiperen is jaren geleden een instrument in het leven geroepen om te weten of er voor de volgende nacht kans is op vorst: de Pagoscoop.

De Pagoscoop, ook wel psychrometer genoemd, is een apparaat voor het voorspellen van ochtendvorst, dat 30 minuten voor zonsondergang wordt gebruikt. Het is eenvoudig te gebruiken: het bestaat uit een droge thermometer, een natte thermometer en een afleestabel in de vorm van een telraam. Zodra de twee temperaturen in het telraam zijn ingevoerd, geeft de combinatie van deze twee temperaturen een indicatie van het vorstrisico voor de volgende nacht. Afhankelijk van de resultaten is het risico op vorst dan zeker, waarschijnlijk of onwaarschijnlijk.

Pagoscoop, een instrument met beperkingen

De Pagoscoop is een goede manier om landbouwers te helpen het risico van toekomstige vorst beter te beheren, maar hij heeft enkele beperkingen. De voorspelling van het vorstrisico is immers beperkt tot de komende nacht, vereist een dagelijkse manuele controle, wordt alleen gebruikt wanneer er geen wind is (aangezien de Pagoscoop geen advectieve vorst voorspelt, veroorzaakt door de passage van een koude luchtmassa) en kan onvoldoende nauwkeurig zijn.

Sencrop heeft een studie uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de Pagoscope-metingen en weersvoorspellingsmodellen te vergelijken met feitelijke vorstwaarnemingen. De resultaten worden hieronder weergegeven: het cumulatieve aantal stations dat de door elk voorspellingsmodel voorspelde juiste gebeurtenis (wel of geen vorst) heeft geregistreerd.

Cumulatief aantal stations dat per model de vorst correct heeft voorspeld. In paars, de meting gegeven door de pagoscoop.

Er kan worden vastgesteld dat het cumulatieve aantal stations dat dezelfde gebeurtenis heeft geregistreerd als die welke door Pagoscope wordt voorspeld, aanzienlijk lager is dan de andere stations. Aangezien de Pagoscope de minst goede vorstvoorspellingen deed, kan worden gesteld dat de referentieweermodellen een betrouwbaardere manier zijn om het vorstrisico te voorspellen. Aan de andere kant is de ""vorstwaarschijnlijke"" voorspelling van Pagoscope voor het risico op vorst nog vrij onduidelijk. Hier is ervoor gekozen deze categorie te modelleren als 50% vorstrisico. De weermodellen voorspellen alleen een zekere of onwaarschijnlijke kans op vorst.

Uit deze grafiek kan worden afgeleid dat de best presterende weermodellen in termen van vorstvoorspelling zijn : Meteoblue, Icon7 en Arome2 (hoewel de prestaties van alle modellen zeer dicht bij elkaar blijven).

Daarom zijn de afgelopen jaren nieuwe digitale hulpmiddelen verschenen om landbouwers beter te ondersteunen bij hun besluitvorming, met name bij hun vorstbeheer. Een van deze oplossingen is Sencrop, dat een betrouwbaardere voorspelling van het onmiddellijke risico van vorst geeft, maar ook een voorspelling van het risico over meerdere dagen, aan de hand van een vergelijking van gegevens van verschillende referentievoorspellingsmodellen. Bovendien hoeft u met deze oplossing niet langer uw temperatuurmetingen te gaan controleren: u maakt gewoon verbinding met uw toepassing om toegang te krijgen tot uw gegevens!

Dit maakt het een krachtiger, nauwkeuriger en betrouwbaarder instrument.

Een nieuw instrument voor betrouwbare vorstvoorspelling door Sencrop

De Sencrop-oplossing brengt in één applicatie de prognoses voor droge en natte temperaturen van de verschillende referentievoorspellingsmodellen samen en registreert live weersgegevens van uw percelen, zodat u waarschuwingen kunt creëren. De combinatie van deze twee instrumenten is nu populair bij wijn- en fruittelers.

Focus op deze twee vorstvoorspellingsinstrumenten van Sencrop:

Vorstwaarschuwingen

Sencrop biedt een vorstalarmsysteem waarmee u direct wordt gewaarschuwd wanneer een temperatuurdaling in uw percelen wordt gedetecteerd. Het stelt u in staat om zijn beschermingssystemen op het juiste moment te activeren.

Sencrop alarmen zijn vooraf ingesteld om te activeren zodra de droge temperatuur van uw weerstations lager is dan 2°C en de natte temperatuur lager dan 1°C, gedurende 15 minuten. Vanuit deze instellingen kunt u vervolgens uw waarschuwing aanmaken of wijzigen en zo de waarschuwing aanpassen.

Een vorstalarm instellen in de Sencrop-app

Kies op de applicatie uw wijze van kennisgeving (SMS, telefoontje of e-mail) om te voorkomen dat u het opnamevenster mist ter bescherming van uw gewassen.

Het vorstalarmsysteem werkt dankzij de weerberichten van uw Sencrop stations. Zo kunt u profiteren van live lokale weerberichten en bent u voorbereid op een optimale voorspelling van het risico op vorst!

⚠️
Let op: deze waarschuwingen werken alleen op de door uw stations verzamelde gegevens, waarschuwingen op de weersverwachting zijn niet mogelijk.

Vergelijkingsinstrument voor minimumtemperatuurprognoses

Om nog verder te gaan biedt Sencrop u een oplossing voor vorstverwachting. Daartoe hebben wij 6 van de meest betrouwbare weersvoorspellingsmodellen samengebracht in één applicatie (afhankelijk van het land kan het aantal voorspellingsmodellen variëren). U kunt dan:

  • volg de geschiedenis van uw temperatuurgegevens
  • zie de verschillende voorspellingen in termen van droge en natte temperaturen voor de komende 4 dagen

Wanneer een van de voorspellingsmodellen een droge temperatuur onder 0 aangeeft, wordt een risico op vorst voor de betrokken dag aangegeven met een vlokkenpictogram (❄), zoals het geval is voor vrijdag 6 in onderstaande afbeelding.

Vorstrisicovoorspelling op de Sencrop-toepassing

Zo kunt u de trends analyseren, de voorspelde risico's beoordelen en de juiste beslissingen nemen om uw vorstbestrijding serener te organiseren.

Conclusie:

De oplossing die Sencrop vandaag biedt, is betrouwbaarder, is gebaseerd op echte weersvoorspellers, biedt een langere verwachting en gebruikt stationsgegevens, dus ultralokale gegevens.

Door het exacte moment te detecteren waarop uw gewassen met vorst te maken krijgen, bespaart u geld, want u activeert uw antivriessystemen alleen op het juiste moment!

14 dagen om onze gratis functies te proberen

Maak uw profiel aan, maak verbinding met een station in de buurt van uw percelen en probeer het gratis en vrijblijvend uit.

Probeer de applicatie 14 dagen uit zonder enige verplichtingen.