background

Martin en Michael, oprichters van Sencrop, praten over de $18M fondsenwerving

Martin en Michael, oprichters van Sencrop, praten over de $18M fondsenwerving

Beste klanten, beste partners,

Het verheugt ons te kunnen aankondigen dat Sencrop zijn ambitie voortzet om een unieke toepassing te bouwen om de risico's van gewassen te verminderen en interventiebeslissingen te optimaliseren: zaaien, irrigatie, behandeling, oogst, klimatologische incidenten...

Daarvoor hebben we een stevig team nodig, gepassioneerde medewerkers, maar ook financiële partners om te blijven innoveren, om onze oplossingen aan meer boeren aan te bieden, aan meer partners die met hen in verbinding staan, en om ons open te stellen voor nieuwe gewassen, op nieuwe grondgebieden.

Daarom hebben wij besloten ons te laten ondersteunen door onze historische partners, die ons al jaren hun vertrouwen schenken, zoals Bpifrance of Demeter, maar ook door nieuwe partners, zoals JVP, of EIT Food - gesteund door de Europese Unie.

In totaal hebben deze partners zojuist 15 miljoen euro in Sencrop geïnvesteerd om onze ontwikkeling ten dienste van de landbouwwereld te financieren.

Sencrop heeft de ambitie om de referentiespeler te worden in de precisielandbouw dankzij zijn collaboratieve agrometeorologische oplossingen op basis van het microklimaat. Wij willen ons leiderschap op onze belangrijkste Europese markten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Groot-Brittannië, Spanje en Italië) versterken en onze internationale expansie versnellen, met name in Noord-Amerika.

De activiteit van Sencrop is gebaseerd op drie pijlers: i) weermonitoring; ii) anticipatie op risico's van ziekten en plagen; iii) irrigatiebeheer.

Nu de prijzen van landbouwinputs stijgen en het weer nog instabieler en kritischer wordt, stelt Sencrop boeren in staat om elke dag de beste beslissingen te nemen om teeltrisico's te verminderen en de impact op het milieu te beperken, terwijl hun winstgevendheid toeneemt.

Op basis van een steeds meer op samenwerking gerichte en open aanpak zorgt Sencrop ervoor dat boeren er niet langer alleen voor hoeven te staan wanneer ze voor bepaalde uitdagingen staan. Via netwerken kunnen ze de verzamelde informatie over hun percelen delen en elkaar helpen oplossingen te vinden.

Deze nieuwe fase zal ons in staat stellen om u nieuwe functionaliteiten te blijven bieden, om te innoveren zodat Sencrop u beter kan begeleiden in uw dagelijks leven.

Martin DUCROQUET en Michael BRUNIAUX, mede-oprichters van Sencrop