background

Prestaties van weerstations: een strategie van 'continue monitoring'

Prestaties van weerstations: een strategie van 'continue monitoring'

Sencrop heeft wereldwijd al meer dan 20.000 weerstations geplaatst, waarvan de overgrote meerderheid in Europa. Temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid... gezien de grillen van het weer is goede datakwaliteit van groot belang.

"De vorstperioden in de afgelopen weken hebben andermaal duidelijk gemaakt welke cruciale rol het weer speelt voor agrariërs. Sencrop probeert hen tijdens deze kritieke momenten voor hun bedrijf zo goed mogelijk te ondersteunen", benadrukt Martin Deuez, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Sencrop-weerstations.

Toegang bieden tot hoogwaardige weergegevens is de kernactiviteit van Sencrop. Inmiddels zijn al duizenden landbouwbedrijven uitgerust met een of meer van de in totaal 20.000 weerstations van Sencrop. Veel van deze bedrijven hebben de afgelopen maanden te kampen gehad met de kou. Naast de temperaturen, die na aanhoudende vorst waarbij soms ook slachtoffers vallen een centrale plaats innemen, zijn ook de andere weermetingen essentieel. Zo heeft bijvoorbeeld de wind, die sinds het begin van het voorjaar duidelijk aanwezig is, ervoor gezorgd dat de werkzaamheden van een aantal landbouwers vertraging opliepen. De wettelijke norm is immers dat bij windsnelheden hoger dan 5 meter per seconde niet mag worden gespoten.

Focus op kwaliteit

Martin Deuez fungeert in zekere zin als beschermengel van de Sencrop-weerstations. Dat weerhoudt hem er echter niet van om de stations door de mangel te halen om zeker te weten dat ze goed werken.

"Dat klopt, we voeren veel tests uit in samenwerking met gecertificeerde laboratoria. Bij stations die aan de kust zijn geplaatst, controleren we de weerstand tegen zout, op de akkers controleren we de weerstand tegen de gebruikte fytosanitaire producten en we gaan ook na of ze nog goed werken na een val", legt de expert op het gebied van weertools uit.

En de sensoren zelf, hoe zit het met de kwaliteit daarvan? “De allerduurzaamste!", antwoordt de ingenieur, die vol vuur vertelt over zijn dagelijkse werk. "Onze stations kunnen grote temperatuurschommelingen aan, onder alle weersomstandigheden", licht hij toe. Ongeacht of het stormt of de hemel blauw is, de specialist zorgt ervoor dat de data van de Sencrop-weerstations "uitmuntende metingen bevatten. Daar ligt de uitdaging van ons werk: waarborgen dat onze weerstations storingsbestendig zijn, zonder in te boeten aan prestaties."

Betrouwbaarheid, analyse en prestaties: de pijlers van de Sencrop-kwaliteit

Hoewel Sencrop bepaalde standaardcomponenten gebruikt om dag na dag het weer te meten, schrikken de ingenieurs van de start-up uit Lille er niet voor terug om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het product te verbeteren met andere sensoren.

"Voor de regenmeter en windmeter gebruiken we het merk Davis. We hebben dit product, dat op zich al zeer goed presteerde, verbeterd door extra sensoren aan te brengen, met name voor de temperatuur- en vochtigheidsgegevens", legt de ingenieur uit.

Met welk doel? "Om de betrouwbaarheid en de data te optimaliseren, maar ook om zo nodig een storing in een van deze toestellen te kunnen verhelpen". Want ook nadat ze zijn geplaatst, waken de Sencrop-teams over de duizenden weerstations die zijn blootgesteld aan harde rukwinden en zwiepende regenbuien. "In de winter doen we aan monitoring en controleren we de stations om te checken of de data correct zijn", voegt Martin Deuez toe. Dit is elk jaar opnieuw een essentiële jaarlijkse stap voor Sencrop om de aangesloten agrariërs goede ondersteuning te bieden. Een recent voorbeeld:

"voorafgaand aan de strenge vorstperiode in dit voorjaar hebben we contact opgenomen met onze klanten en hun station geanalyseerd, waardoor we afwijkingen konden vaststellen die tijdens de vorstperiode voor problemen hadden kunnen zorgen. We moesten snel ingrijpen om het toestel te wisselen, zodat onze klanten in alle rust hun werkzaamheden konden uitvoeren. We hebben ons dus proactief opgesteld en snel enkele toestellen vervangen die afwijking vertoonden", vertelt de ingenieur.

Stations worden 24 uur per dag bewaakt

In het verlengde daarvan geeft de verantwoordelijke medewerker voor de Sencrop-data, Anicet Bart, aan dat er sprake is van "levenslange monitoring van de weerstations". Het gaat hierbij echt om dagelijkse monitoring, waarbij "mogelijke afwijkingen kunnen worden gedetecteerd door de weergegevens van naburige stations te vergelijken". Maar dat is nog niet alles! Zo maken bijvoorbeeld ook het batterijniveau, de netwerkkwaliteit en de consistentie van meteorologische gegevens deel uit van de dagelijkse controles die de Sencrop-teams uitvoeren. Een strategie van "continue monitoring".

Bovendien biedt Sencrop een tool om het complete park te controleren voor agrariërs die meerdere weerstations combineren. "Als een regenmeter verstopt is geraakt door een blad, ziet onze klant dat meteen." Gezien de grillen van het weer is een betrouwbaar weerstation de beste vriend van een landbouwer.

Door Kévin Floury