background

Waarom is regenval zo moeilijk te berekenen?

Waarom is regenval zo moeilijk te berekenen?
"Waarom komen de weersvoorspellingen niet overeen met de metingen van mijn regenmeter? Waarom hebben de buren niet dezelfde neerslaggegevens als ik?"

Regenval is moeilijk te berekenen vanwege de natuurlijke variabiliteit ervan, maar ook vanwege de omgevingsfactoren die van invloed zijn, zoals de wind of de plaats van de regenmeter. Om de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens te garanderen, moet bij het meten van de neerslag dus met veel elementen rekening worden gehouden.

Terug naar de basis, regen begrijpen

Op papier is de waterkringloop eenvoudig: waterreserves verdampen, koelen af met de hoogte en condenseren tot wolken, mist of nevel. Als de wolk verzadigd is met water, valt het water terug naar de oppervlakte in verschillende vormen van neerslag.

Illustratie van de waterkringloop

Regenval is een belangrijke factor voor alle landbouwers. Zij beïnvloedt de ontwikkeling van de productie en de opbrengsten, maar maakt het ook mogelijk te anticiperen op het risico van de ontwikkeling van ziekten zoals meeldauw en interventies te programmeren onder optimale omstandigheden (behandeling, irrigatie, enz.). Daarom is het noodzakelijk deze zo goed mogelijk te kunnen meten en zo gericht en beredeneerd te kunnen handelen.

De ruimtelijke en temporele verdeling van de neerslag hangt af van een groot aantal variabelen (wolkentype, wind- en wolkenbeweging, soort neerslag, enz.)

  • Temporele variabiliteit van de neerslag betekent dat de neerslag in een regio van uur tot uur of zelfs van jaar tot jaar sterk kan verschillen.
  • De ruimtelijke variabiliteit weerspiegelt de heterogene verdeling van de neerslag over een gebied (van regio tot regio, van dorp tot dorp of zelfs van veld tot veld binnen hetzelfde dorp).  

Daarom is regenval zo moeilijk te meten en betrouwbaar te voorspellen. Daarom is het belangrijk dat landbouwers toegang hebben tot ultralokale gegevens, en wel in real time.

De invloed van de installatieplaats en de wind op de neerslagmeting

Om toegang te krijgen tot betrouwbare weergegevens is het noodzakelijk om de neerslag die op een perceel valt op nauwkeurige en betrouwbare wijze te kunnen kwantificeren. Deze meting wordt voornamelijk beïnvloed door de locatie van het station en de wind.

Als een regenmeter naast een boerderijgebouw wordt geplaatst, zal het gebouw als een obstakel fungeren en de wind afsnijden. Hieronder ziet u een voorbeeld van een simulatie die de invloed van een gebouw op de windsnelheid laat zien. Het is te zien dat een regenmeter die links van het gebouw staat meer neerslag meet dan een die rechts van het gebouw staat (regendruppels die door de wind worden meegevoerd). Daarom moet de regenmeter in een relatief open gebied worden geplaatst dat niet door obstakels (bv. gebouwen of bomen) wordt verstoord. Op basis van verschillende onderzoeken adviseren wij uw station op een afstand van ten minste tweemaal de hoogte van het obstakel te plaatsen.

Blauw: nulsnelheid | Groen: beginsnelheid | Rood: dubbele beginsnelheid. Studie van Bruno Boissenin over de invloed van wind op de nauwkeurigheid van regenmetingen.

Gezien de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de neerslag verdient het bovendien de voorkeur uw regenmeterstation zo dicht mogelijk bij het betrokken gebied te plaatsen om gegevens te verkrijgen die zo representatief mogelijk zijn voor de realiteit ter plaatse. Er kunnen immers aanzienlijke verschillen in neerslag zijn tussen uw boerderij en uw verder gelegen percelen.

Verschillen in regenval geregistreerd door Sencrop over één dag

Wind kan ook de neerslagresultaten vertekenen, afhankelijk van de vorm van de regenmeter. Zoals bij het hierboven getoonde gebouw kan een regenmeter de luchtstroom verstoren en een net over de collector vormen, waardoor er geen water binnenkomt. Daarom is het belangrijk een regenmeter met een aerodynamisch profiel te kiezen om een resultaat te verkrijgen dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. De aangesloten regenmeter van Sencrop, de Raincrop, is ontworpen om de invloed van wind op de regenopvang te minimaliseren.

Pas op voor de vergelijking met weersites!

Sencrop is duidelijk niet de enige speler die zich bezighoudt met lokale neerslagmeting. De nationale diensten van de verschillende landen bestuderen deze kwesties grondig om steeds sneller en nauwkeuriger overstromingen te kunnen voorkomen. Deze nationale diensten zijn echter geen agronomische diensten, maar dienen een nationale behoefte, zoals het verstrekken van betrouwbare gegevens voor een luchthaven.

Neerslaggegevens kunnen afkomstig zijn van radargegevens of van aangesloten regenmeters. Uit het onderzoek van verschillende soorten neerslag op verschillende meetapparatuur is echter gebleken dat niet door veldonderzoek gecorrigeerde radargegevens afwijkingen vertonen van 28% over middellange afstanden (0-50 km) en 54% over lange afstanden (100-150 km). Er is ook een goede ruimtelijke en temporele resolutie nodig om gegevens te verkrijgen die de realiteit van het terrein benaderen (voor het mediterrane klimaat wordt een temporele resolutie van 3 tot 6 minuten en een ruimtelijke resolutie van 2 tot 4 km aanbevolen). Er is dus een aanzienlijk verschil tussen de weersvoorspellingen en de in het veld verzamelde gegevens. Regen is geen exacte wetenschap!

Sencrop Regenradar

Kennis van de bron van de gegevens is daarom belangrijk om uw metingen te kunnen vergelijken met lokale metingen. Als u gegevens van KNMI stations gebruikt, zijn de locaties hier beschikbaar.

Dus als u uw Raincrop-metingen wilt vergelijken met andere lokale metingen:

  • rekening houden met het gebruikte meetmedium en de mate van betrouwbaarheid ervan
  • Wees u ervan bewust dat regen een grote ruimtelijke en temporele variabiliteit heeft en dat het weer op uw veld sterk kan verschillen van het weer op uw boerderij of in uw dorp/stad.

📢
Wij horen van klanten dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de twee kanten van een dorp. Het enige wat nodig is, is een rivier of een bos dat zijn vochtigheid brengt, of een menselijke constructie zoals een spoorweg die een onderbreking in een bos creëert. Hierdoor ontstaat een windcorridor die microklimaten observeert.

Op deze manier wordt duidelijk welke elementen een waterdruppel tussen de wolk en uw perceel beïnvloeden en hoe belangrijk een lokaal weerstation is.

Ultralokaal weer is eindelijk beschikbaar voor degenen die het het hardst nodig hebben!

Meet ultra-lokale regenval met precisie

De Raincrop regenmeter is een agro-weerstation dat u in realtime informeert over de klimatologische omstandigheden van uw percelen.

Lees meer over de Raincrop